Hoshizaki - H9655-11 - Hoshizaki Replacement Water Filter Cartridge

SKU: 13332
Price: $71.76/EA
Shipping Info: Usually Ships Within 1-3 Business Days, M-F

Hoshizaki Replacement Water Filter Cartridge Features

  • 4HC-H Replacement water filter cartridge
  • For ice machines