Mavrik - 341639 - 240V/2100W Surface Heating Element

SKU: 341639
Price: $89.53 /ea
Shipping Info: Usually ships same day, M-F

240V/2100W Surface Heating Element Features

  • 8 in coil heating element
  • 240V/2100W