APW Wyott - 45547700 - Element 208V 750W

SKU: 8001689
Price: $38.95/EA
Shipping Info: Usually ships same day, M-F

Element 208V 750W Features

  • APW Wyott OEM Replacement Part
  • Element 208V 750W

Fits Model Numbers:

  • SST-5, SST-4, SST-3, SST-2, PSST-5, PSST-4, PSST-3, PSST-2