Mavrik - 8012448 - 30A Mechanical Relay

SKU: 8012448
Shipping Info: Usually ships within 4 weeks.

30A Mechanical Relay Features

  • Mechanical relay
  • 240VAC/30A
  • FitsBrand: Doughpro

Replaces Manufacturer Number(s):

  • Doughpro: 110942520
  • Doughpro: 110888520
  • Doughpro: 90-110942520