APW Wyott - 88893 - 1/4-20 Nylon Insert Z Locknut

SKU: 8002051
Price: $1.20/EA
Shipping Info: Usually ships same day, M-F

1/4-20 Nylon Insert Z Locknut Features

  • APW Wyott OEM Replacement Part
  • 1/4-20 Nylon Insert Z Locknut

Fits Model Numbers:

  • WD-3CMF, WD-2CMF-DHC, WD-2CMF, WD-1CMF, HDX-4, HDX-3, HDX-2, HDX-1, HDDS-L, HDDS-C, HDDS-B, HDDS-2B, HDDS-1B, HDD-L, HDD-C, HDD-B, HDD-2B1-ARB, HDD-1B, HD-3B, HD-3, HD-2B, HD-2, HD-1B, HD-1