Randell - RDHDSHL105 - 25 3/8" x 22" Grey Epoxy Wire Shelf

SKU: 263264
Price: $47.69/EA
Shipping Info: Usually ships same day, M-F

25 3/8" x 22" Grey Epoxy Wire Shelf Features

  • 25 3/8” x 22” grey epoxy wire shelf
  • Replaces Randell HDSHL105
  • Depth: 25 3/8”
  • FitsBrand: Randell