APW Wyott - 89488 - Rocker Dpst 20A 277V E Switch

SKU: 8002076
Price: $15.08/EA
Shipping Info: Usually ships same day, M-F

Rocker Dpst 20A 277V E Switch Features

  • APW Wyott OEM Replacement Part
  • Rocker Dpst 20A 277V E Switch

Fits Model Numbers:

  • XWAV-1829EZ, XWAV-1829, XWAV-1422EZ, XWAV-1422, VSX-20, VSX-10, VCG, FLEXWAV-1829 EZ SS, FLEXWAV-1829 EZ, FLEXWAV-1422 EZ SS, FLEXWAV-1422 EZ, CFHS-21, CFHS-16